Effectief & prettig thuiswerken – online workshop

Op een effectieve en prettige manier thuiswerken is voor meeste werkers lang niet zo vanzelfsprekend. Logisch! Datgene waar je op je reguliere werkplek bewust of onbewust op steunt is thuis vaak niet zo makkelijk voorhanden.
Gelukkig kun je het thuiswerken vaak wel fijner en beter maken! In deze online-workshop ga je aan de slag met hoe jij op een effectieve en gezonde manier kunt thuiswerken. 

We brengen in beeld welke problemen je tegenkomt met thuiswerken en waar er ruimte is om anders te handelen. Dit betekent in sommige gevallen loslaten van wat je gewend bent. In andere gevallen zul je zaken, waar je op je reguliere werkplek veel plezier of houvast aan hebt, op een andere manier moeten organiseren.
We kijken naar hoe jij omgaat met de huidige situatie en waar je wel en geen invloed (meer) op hebt. Je leert structuur aan te brengen in deze nieuwe thuiswerk-realiteit. Ook oefen je met het herkennen van wat belangrijk en/of urgent is en wat juist niet. Daarnaast komt aan bod welke rol stress speelt en hoe je kunt opladen tijdens en na je werkdag.

Voor deze online workshop maken we gebruik van Zoom pro. Voor de aanvang ontvang je een deelname-link en een wachtwoord waarmee je toegang krijgt tot het online lokaal. 

Tijdens de workshop is er gelegenheid voor pauze en opdrachten los van je beeldscherm.
Maximum aantal deelnemers per online-groep: 10.

workshops in 2020:
– 18 september 9:00-13:00 (Nederlandstalig)
– 9 oktober 9:00-13:00 (Engelstalig)
– 12 november 13:00-17:00 (Nederlandstalig)
Neem contact op voor eventuele andere data.

Je kunt je keuze selecteren in de Tiptrack-webshop. We nemen vervolgens contact op voor de gewenste datum.