Mediation

Mediation is een methode van conflictbemiddeling, waarbij mensen onder begeleiding van een neutrale en onpartijdige begeleider, de mediator, samen tot oplossingen komen. 

We zien conflicten zowel in de werksfeer als in de privé-situatie. In beide situaties kunnen ze een grote bron van ongeluk zijn. Mediation wordt ingezet om een dergelijke negatieve situatie op te heffen en samen te komen tot effectieve oplossingen. 

Soms lijkt het woord ‘conflict’ te groot om de specifieke situatie aan te duiden, maar is het tegelijk wel duidelijk dat er iets speelt. Het blijft schuren en de positieve ontwikkeling die daaruit voort kan komen blijft uit. Vroegtijdige begeleiding kan verdere problemen voorkomen en de vaak toch verslechterde gemoedstoestand en prestaties van betrokkenen verbeteren. 

Mediation wordt ook vaak gebruikt om een juridische procedure te voorkomen of van deze route af te wijken. Men kiest hier dan voor omdat de verwachte doorlooptijd korter is, de kosten doorgaans aanzienlijk lager zijn, er waarde wordt gehecht aan aandacht voor de relatie met de ander en/of omdat partijen controle willen houden over de oplossingen.

Wilt u meer informatie over mediation of andere vormen van begeleiding voor uw specifieke situatie? Neem dan gerust vrijblijvend contact op met Ron de Jong.