Mediation

Mediation is een methode van conflictbemiddeling, waarbij mensen onder begeleiding van een neutrale en onpartijdige begeleider, de mediator, samen tot oplossingen komen. 

We zien conflicten zowel in de werksfeer als in de privé-situatie. In beide situaties kunnen ze een grote bron van ongeluk zijn. Mediation wordt ingezet om een dergelijke negatieve situatie op te heffen. De begeleiding is er daarbij in het bijzonder op gericht de communicatie over problemen (weer) effectief te maken. Deelnemers worden zo geholpen om zelf samen tot effectieve oplossingen te komen.

Geen conflict, wel mediation?

Soms lijkt het woord ‘conflict’ te groot om de specifieke situatie aan te duiden, maar is het tegelijk wel duidelijk dat er iets speelt. Het blijft schuren en de positieve ontwikkeling die daaruit voort kan komen blijft uit. Vroegtijdige begeleiding kan verdere problemen voorkomen en de vaak toch verslechterde gemoedstoestand en prestaties van betrokkenen verbeteren. Zie eventueel ook ‘samenwerking optimaliseren’.

‘Alternative Dispute Resolution’

Om te komen tot een oplossing bij conflictsituaties is een beroep op de rechtspraak soms onmisbaar. De rechter kan op basis van juridische argumenten duidelijkheid geven over welke route bewandeld moet worden om een bepaalde onderlinge probleemsituatie op te lossen.

Mediation is een vorm van ADR, wat staat voor ‘Alternative Dispute Resolution’. In het Nederlands wordt deze Engelse term vaak vrij vertaald als ‘Anders Dan Rechtspraak’. In situaties waar een gang naar de rechtbank een optie is, kan vaak ook gekozen of verwezen worden naar mediation om een juridische procedure te voorkomen of van deze route af te wijken. Men kiest hier dan voor omdat de verwachte doorlooptijd korter is, de kosten doorgaans aanzienlijk lager zijn, er waarde wordt gehecht aan aandacht voor de relatie met de ander en/of omdat partijen zelf controle willen houden over de oplossingen. Ook de rechter kan verwijzen naar mediation.

Wilt u meer informatie over mediation of andere vormen van begeleiding voor uw specifieke situatie? Neem dan gerust vrijblijvend contact op met Ron de Jong. 

Voor meer informatie over mediation kunt u ook terecht op de site van het kwaliteitsregister van de MfN, de Mediatorsfederatie Nederland.