training ‘Job Crafting’

“Vergroot je werkgeluk, verbeter je prestaties!”

Een job crafter is iemand die in relatie tot zijn of haar werk aanpassingen doet op zo’n manier dat het werk en de persoon zelf beter bij elkaar passen. Succesvol job craften, of ‘baanboetseren’ resulteert zo in meer werkgeluk en verbeterde prestaties.

Maar waar begin je? Wat vraagt dat van je? Waar heb je invloed op? En wat is goed voor jou én jouw organisatie en omgeving? Alhoewel vrijwel iedereen wel geïnteresseerd is in gelukkiger werken, zien we dat het veel mensen alleen niet goed lukt om zulke aanpassingen door te voeren. Dat is zonde voor zowel de individuele werker als voor de organisatie, want gelukkiger medewerkers presteren beter en dragen bij aan een productieve en positieve werksfeer!

Met de meerdaagse training “Job Crafting” hebben we een programma samengesteld dat medewerkers begeleidt in deze ontwikkeling. We combineren daarvoor de wetenschappelijke inzichten rondom werkgeluk met een praktisch persoonlijk programma voor persoonlijke ontwikkeling. Het vergroten van inzicht op de eigen invloed en het beter leren kennen van de rol van persoonlijke eigenschappen en kwaliteiten zijn een belangrijk onderdeel van het programma. Daarnaast besteden we onder andere aandacht aan wat ons motiveert in het werk en hoe we omgaan met stress. Kenmerkend aan deze training is dat het erg resultaatgericht is en ook juist daar begeleiding op biedt. Inzicht alleen is immers nog geen beweging naar beter!

Het programma dat in groepen van maximaal 8 deelnemers gevolgd wordt, duurt tussen de vier en vijf maanden. In deze periode werken deelnemers aan hun persoonlijke doelen gekoppeld aan werkgeluk en worden daarbij ook buiten de trainingsbijeenkomsten ondersteund door de trainer en de groep. Deelnemers dienen naast de vier trainingsbijeenkomsten van elk een dagdeel, rekening te houden met een wekelijkse tijdsinvestering van minimaal 1 uur.

Het is mogelijk om ook als geheel team deel te nemen aan deze training. Waar nodig kan dit eventueel ook gecombineerd worden met teamcoaching.

Neem contact op voor een uitgebreide brochure over deze training en de mogelijkheden voor uw organisatie.